دروس کاربینی ترم 991

اطلاعیه شماره یک:
به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی جدید می رساند جلسات توجیحی دروس کاربینی، توسط اساتید محترم در نیمه دوم آذرماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. ضمنا لازم است دانشجویان پس از اتمام جلسات توجیحی تا 15 دی ماه فرم ها و کاربرگ های مخصوص را به استاد مربوطه تحویل نمایند. اطلاعات تکمیلی و تاریخ دقیق جلسات، از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.