عدم تشکیل کلاس زبان استاد دقت 19 آذر

کلاس درس زبان خارجی عمومی استاد سرکار خانم دقت، سه شنبه 19 آذر تشکیل نمی شود.