اطلاعیه شماره یک امتحانات

1- بازه آزمون های صرفا عملی/کارگاهی و قسمت عملی دروس نظری- عملی از اول تا 11 دی ماه
(آخرین جلسه کلاسی) خواهد بود.
2- پایان کلاس ها 12 دی ماه خواهد بود.
3- امتحانات پایان ترم دروس صرفا نظری و بخش نظری دروس نظری عملی از 13 تا 26 دی ماه به شکل مجازی و آنلاین از طریق سامانه مجازی کلاس های دانشگاه خواهد بود. (امتحانات مقطع کاردانی ساعت 9:30 و امتحانات مقطع کارشناسی 11:30 خواهد بود.)
4- امتحانات دارای آزمون مشترک از 27 دی ماه تا 4 بهمن ماه در ساعات 12 یا 15 برگزار خواهد شد.
5-تاریخ امتحانات از اول دی ماه (پس از ویرایش تاریخ آزمون ها در سامانه هم آوا ) قابل مشاهده خواهد بود.
6- شرکت در آزمون ها منوط و متوقف به تسویه حساب مالی و نداشتن مشکل آموزشی (از قبیل نقص پرونده، غیبت غیر مجازو...) خواهد بود.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.