تقویم پایان ترم 991

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند تقویم آموزشی در پایان ترم 991 به شرح ذیل می باشد.

1- حذف اضطراری:99/09/29 الی 99/09/30 ***2- پایان کلاس ها: 99/10/12 *** 3- امتحانات پایان ترم: 99/10/13 الی 99/11/04