فایل ضبط شده کلاس های مجازی

به اطلاع می رساند دسترسی به فایل ضبط شده کلاس های مجازی ترم 991 حداقل 48 ساعت بعد از کلاس و صرفا از ساعت 20 الی 8 صبح قابل دسترسی خواهد بود.دانشجویان پس از ورود به پنل خود در سامانه مجازی دانشگاه لینک مشاهده- محتوای متنی- محتوای فایلی و محتوای رکورد به فایل ها دسترسی خواهند داشت و به صورت آنلاین امکان مشاهده میسر خواهد بود.